Na stiahnutie

Podmienky a právne dokumenty

Všeobecné poistné podmienky - VPP 2021
pdf
109.11KB
Informačný dokument o poistnom produkte - IPID 2021
pdf
176.60KB
Legislatívne podmienky - LP 2021
pdf
70.88KB
Poistná zmluva - PS 2021
pdf
84.64KB
Právna klauzula - PD 2021
pdf
60.57KB
Zásady ochrany osobných údajov (GDPR) - ZOOU 2021
pdf
77.56KB

Informačné dokumenty

Výpis z obchodného registra - VOR 2021
pdf
61.42KB
MFČR - Certifikát Českej národnej banky č. 08997314
pdf
88.69KB
Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu - PPO 2021/2022
pdf
167.38KB
Podmienky partnerského programu - AFFP 2021
pdf
91.37KB

Pre média

Logo BikePlan White 500px
jpeg
31.87KB
Logo BikePlan White 750px
jpeg
34.50KB
DL voucher 2022 FT - BikePlan
png
1.71MB
DL voucher 2022 BG - BikePlan
png
177.43KB

Tutoriály

Príprava fotodokumentácie - FDBP 2021
pdf
882.15KB
Kde nájsť sériové číslo? - SNBP2021
pdf
121.64KB

Poznáte nás z médií...