Najčastejšie kladené dotazy

Čo je to poistenie BikePlan? 1.

Poistenie BikePlan je neživotné poistenie majetku pre bicykle, elektrobicykle, kolobežky, elektrické kolobežky alebo cyklovozíkou. Ide o súbor 12 poistných rizík (krádež z budov alebo priestorov - napr. dom, byt, pivnica, kočikáreň, garáž, chata, chalupa, kancelária, hotel, penzión, obchod atď, krádež z voľného priestranstva - napr. terasa, park, ulica, reštaurácia, detské ihrisko, športovisko, železničná stanica, parkovisko, námestie atď. , krádež z vozidla, krádež z dopravného prostriedku, lúpež, živelné pohromy a katastrofy, poškodenie/zničenie pádom, poškodenie/zničenie nárazom alebo nehodou, poškodenie/zničenie pri preprave, poškodenie/zničenie osobných vecí, poškodenie/zničenie príslušenstva a vandalizmus).  

Hlavné poistenie majetku je možné rozšíriť o doplnkové poistenie pre prípad, že navštevujete špeciálne trate a rizikové miesta (bikeparky, singletracky, traily, downhill, pumptracky atď.) alebo sa zúčastňujete organizovaných pretekov ako amatér alebo profesionál.

Okrem poistenia majetku si môžete uzatvoriť aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou poisteného predmetu pre prípad, že spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví iných osôb, a to až do výšky 400 tisíc €.

Ako môžem zaplatiť poistenie? 2.

Môžete si vybrať z niekoľkých možností platby poistného. Záleží na vás, čo vám najviac vyhovuje. Najrýchlejší spôsob platby je prostredníctvom platobnej brány GoPay, a to buď platobnou kartou, alebo online prevodom v internetovom bankovníctve. Môžete použiť aj platby Google Pay.

Poistné môžete zaplatiť aj bankovým prevodom na číslo účtu 2339025003/5500 vo Raiffeisenbank a.s. alebo poštovou poukážkou. V našich pobočkách nie je možné prijímať hotovosť. Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol (číslo poistenia).

Koľko stojí poistenie? 3.

Výška poistného sa vypočíta na základe sumy, na ktorú chcete poistiť svoj bicykel, e-bike, kolobežku, e-kolobežku alebo cyklovozík. V súčasnosti si môžete vybrať z piatich možností spoluúčasti v rozsahu od 10 % do 30 %. Presná cena poistenia závisí od mnohých atribútov poistenej veci, ako je značka, typ a vek alebo poštové smerovacie číslo miesta, kde bývate. Jednoducho si vypočítajte, koľko zaplatíte za svojho dvojkolesového parťáka online kliknutím na tlačidlo "Vypočítať poistenie" kdekoľvek na našej stránke.

Prečo je dobré mať poistenie? 4.

Jednoducho preto, že nikdy neviete, čo sa môže stať, a poistenie BikePlan chráni vás, vašu peňaženku a vášho dvojkolesového parťáka pred všetkými rizikami, na ktoré sa vzťahuje poistenie BikePlan. Jednoducho si prezrite stránku "Prečo sa poistiť" a zistite, aké sú poistné riziká.

Na akú sumu môžem poistiť svoj bicykel alebo e-bike? 5.

Maximálna poistná suma pri dojednaní poistenia bicyklov, elektrobicyklov, kolobežiek, e-kolobežiek a cyklovozíkov online je 10.000 €. Ak chcete poistiť svojho dvojkolesového parťáka až do výšky 40.000 €, nebojte sa... môžeme poistiť aj vášho dvojkolesového parťáka! Jednoducho nás kontaktujte.

Aká je minimálna spoluúčasť? 6.

Minimálna spoluúčasť pre všetky poistné riziká a predmety v poistení majetku je od 10 % do 30 %, minimálne však 40 €. Pri poistení zodpovednosti za škodu sa neuplatňuje žiadna spoluúčasť.

Ako starý môžem poistiť svoj bicykel, kolobežku alebo cyklovozík? 7.

Nemáme žiadne vstupné maximálne limity v závislosti na vek predmetu poistenia. Môžete si tak poistiť bicykel, ktorý ste si práve dnes kúpili, alebo naopak kolobežku, ktorá je vaším spoľahlivým partnerom už 10 rokov.

Kde všade platí poistenie? 8.

Poistenie BikePlan je platné v celej geografickej Európe. Samozrejme, vrátane Slovenska. Kdekoľvek v rámci geografickej Európy sa vyskytne poistná udalosť, môžete ju v pokoji nahlásiť.

Od kedy a ako dlho platí poistenie? 9.

Poistenie sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov (1 rok) s možnosťou obnovenia na ďalší rok. Poistenie je vždy platné od nasledujúcej "polnoci" alebo od dátumu, ktorý si zvolíte. Poistenie môžete uzavrieť dnes a bude platné od zajtra alebo môžete posunúť dátum začiatku poistenia až o 3 mesiace. Nie je to pekné?

Ako môžem nahlásiť poistnú udalosť? 10.

Poistnú udalosť môžete nahlásiť online po prihlásení do svojej Klientskej sekcie. Nájdete tu aj kartu "Nahlásiť poistnú udalosť". Stačí opísať, čo sa stalo, nahrať fotografie a ďalšie dokumenty a odoslať. Každú poistnú udalosť sa snažíme vyriešiť a uzavrieť čo najskôr, pokiaľ máme všetky potrebné dokumenty alebo fotografie.

V akom veku si môžem uzatvoriť poistenie? 11.

Poistenie môžu uzavrieť len osoby staršie ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, poistenie za vás musí uzavrieť zákonný zástupca (zvyčajne rodičia).

Môžem poistenie zrušiť? 12.

Poistenie sa samozrejme uzatvára na dobu určitú, t. j. na konci tohto obdobia poistenie zaniká. Poistenie môže zaniknúť aj neplatením poistného. Okrem toho môžete vy alebo poisťovateľ odstúpiť od poistnej zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti uvádzať pravdivé údaje. Poistnú zmluvu uzatvorenú na diaľku na jeden rok môžete tiež vypovedať do 14 dní od uzavretia zmluvy. Poistenie môžete vypovedať aj písomne a doručiť ho poisťovateľovi do 2 mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dní. Alternatívne môžete podať aj písomnú výpoveď do 3 mesiacov odo dňa oznámenia poistnej udalosti; výpovedná lehota je 1 mesiac.

Čo je to zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou? 13.

Ak máte poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou, znamená to, že ak spôsobíte niekomu škodu na majetku alebo zdraví jazdou na bicykli, e-biku, kolobežke, e-kolobežke alebo cyklovozíku, nemusíte nič platiť a my sa o všetko postaráme.

Do akej výšky môžem zodpovednosť uzavrieť? 14.

Pri vybavovaní online si môžete vybrať z niekoľkých možností. Buď nechcete poistiť zodpovednosť za škodu (čo neodporúčame), alebo na 40, 80, 120, 200 alebo 400 tisíc €.

Čo sú to špeciálne trate a miesta? 15.

Špeciálne trate a rizikové miesta (bikeparky, traily, singletracky, downhill) si môžete jednoducho pripoistiť k základnému poisteniu. Ak tieto miesta a trate navštívite so svojím dvojkolesovým parťákom, odporúčame vám mať uzavreté dodatočné pripoistenie.

Čo znamená pripoistenie pretekov? 16.

Pripoistení pretekov pre svojho dvojkolesového parťáka si môžete uzatvoriť pri uzatvorenie poistenia. Ide o doplnkové pripoistenie, ktoré rozširuje všetky poistné riziká aj na účasť pri organizovaných pretekoch na Slovensku alebo v zahraničí (geografická Európa).  Ak teda jezdíte preteky a zúčastňujete sa ich ako amatér/hobby alebo ako profesionál, určite vám odporúčame mať toto pripoistenie.

Ako dlho trvá vybavenie poistnej udalosti? 17.

Každú poistnú udalosť sa snažíme vyriešiť a uzavrieť čo najskôr. Zvyčajne do niekoľkých dní, pokiaľ naši likvidátori majú všetky potrebné dokumenty z vašej strany, ktoré potrebujú na uzavretie poistnej udalosti.

Musím udalosť nahlásiť Polícii? 18.

Ak vášho dvojkolesového parťáka ukradnú alebo vás prepadnú, okamžite to nahláste Polícii, najneskôr však do 24 hodín od zistenia. Musíte si od Polície vyžiadať referenčné číslo prípadu a následne ho uviesť do formulára pri nahlasovaní poistné udalosti prostredníctvom Klientskej sekcie na našej webovej stránke. Nezabudnite si riadne uschovať kópiu dokladu od Polície, bude ju potrebovať likvidátor poistných udalostí.

V ostatných prípadoch a situáciách nemusíte Polícii nič hlásiť, pokiaľ však nejde o zranenie osôb alebo majetkovú škodu pri dopravnej nehode presahujúce 4.000 €.

Kde nájdem číslo poistnej udalosti? 19.

Číslo poistnej udalosti nájdete v potvrdzujúcom e-maile po nahlásení poistnej udalosti. Zároveň nájdete toto číslo aj priamo v Klientskej sekcii, kde si môžete skontrolovať stav vybavovania poistnej udalosti.

Kde nájdem kontaktné údaje likvidátora? 20.

Kontakt na likvidátora je: INSERVIS Slovakia s.r.o., Grösslingova 51, 811 09 Bratislava, IČ: 35803819, DIČ: SK2020281868, Slovensko, tel.: +421 252 631 547, +421 252 631 549, e-mail: infosk@inservis.com

Ďalšie kontaktné údaje nájdete v potvrdzujúcom e-maile po nahlásení poistnej udalosti. Po prihlásení do Klientskej sekcie nájdete aj kontaktné údaje likvidátora, ktorý sa zaoberá vašou poistnou udalosťou.

Ako môžem nahlásiť poistnú udalosť zo zahraničia? 21.

Je to úplne rovnaké, ako keď nahlasujete poistnú udalosť na Slovensku. Prihláste sa do svojej Klientskej sekcie, vyplňte formulár na karte "Nahlásiť poistnú udalosť", priložte dokumenty a fotografie. O zbytok se postarajú naši likvidátori.

Kde môžem sledovať stav svojej poistnej udalosti? 22.

Priebeh (stav) vašej poistnej udalosti môžete sledovať vo svojej Klientskej sekcii. Po prihlásení do Klientskej sekcie môžete kedykoľvek poslať otázku priamo likvidátorovi poistnej udalosti, ktorú ste nahlásili.

Dostal som žiadosť o náhradu škody, čo mám robiť? 23.

Pošlite nám každý list, predvolanie, žalobu, súdny príkaz a žiadosť o náhradu škody hneď, ako ich dostanete! Naši likvidátori poistných udalostí overia, či je pohľadávka voči vám oprávnená, a potom pristúpia k riešeniu situácie. Ak nárok nie je platný, zašle žiadateľovi vo vašom mene zamietnutie odškodnenia s právnym odôvodnením. Kontaktné údaje na BikePlan nájdete v časti "Kontakt".

Na akú sumu môžem poistiť kolobežku alebo e-kolobežku? 24.

Maximálna poistná suma pri online dojednávaní kolobežiek a elektrických kolobežiek je 10 tisíc €. Ak by ste chceli svoju kolobežku alebo elektrickú kolobežku poistiť na vyššiu sumu... neváhajte nás kontaktovať. Pracujeme na rozšírení poistných limitov a budú k dispozícii už čoskoro.

Na akú sumu môžem poistiť svoj cyklovozík? 25.

Maximálna poistná suma pri online dojednávaní pre cyklovozíkov je 10 tis €. Ak chcete poistiť svoj cyklovozík na vyššiu sumu, neváhajte nás kontaktovať. Pracujeme na rozšírení poistných limitov a budú k dispozícii už čoskoro.

Koľko predmetov poistenia môžem poistiť naraz? 26.

Bez obmedzenia s nami! Počas online procesu poistenia jednoducho pridávate jednu položku za druhou. Ak máte garáž plnú bicyklov, e-bikov, kolobežiek a ste súčasťou veľkej rodiny, nevadí... V BikePlane si môžete jednoducho poistiť celú garáž.

Za ako dlho musím zaplatiť poistné na váš bankový účet? 27.

Ak sa rozhodnete pre platbu bankovým prevodom, požadujeme, aby bola platba (poistné) pripísaná na náš účet do 7 dní od online dohodnutia. Ak platba nebude do tejto doby pripísaná na náš bankový účet, vaše poistenie bude zrušené a nebude AKTÍVNE! Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol (číslo poistenia).

Moja platba platobnou kartou nefunguje, čo mám robiť? 28.

Pravdepodobne máte v internetovom bankovníctve vypnuté "online platby cez internet". Kontaktujte svoju bankovú inštitúciu alebo sa prihláste do svojho internetového bankovníctva, aby ste ho zmenili.

Chcem platiť zo zahraničného účtu, aký je váš IBAN a SWIFT? 29.

Na platbu poistného zo zahraničného účtu použite nasledujúce údaje:

IBAN: CZ02 5500 0000 0023 3902 5003
BIC (SWIFT): RZBCCZPP
Raiffeisenbank Czech Republic
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle

Ako zistím, že mám zaplatené poistné? 30.

Či bolo vaše poistné zaplatené, zistíte jednoducho po prihlásení sa do svojho účtu online na našej webovej stránke v pravom hornom rohu "Klientskej sekcie". Môžete nám tiež poslať e-mail na adresu bikeplan@bikeplan.sk alebo nás kontaktovať telefonicky na čísle +420 224 235 210 každý pracovný deň od 9:00 do 17:00. Ak nie ste fanúšikom elektronických zariadení, napíšte nám list a pošlite ho poštou na adresu: PFP s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 25918184. Nezabudnite vždy uviesť alebo mať pri sebe číslo poistnej zmluvy.

Môžem zaplatiť poistné v hotovosti? 31.

Je nám ľúto, ale všetky platby v hotovosti sú prísne ZAKÁZANÉ. Platiť môžete bankovým prevodom, online kreditnou kartou, službou Google Pay, Apple Pay, bankovým prevodom alebo cez PayPal. Ďakujeme vám za pochopenie tohto nariadenia, ktoré slúži predovšetkým na vašu a našu ochranu.

Ak vás niekto požiada o hotovostnú platbu a tvrdí, že je náš zástupca, nikdy mu nič nevyplácajte, overte si u nás, či s nami skutočne spolupracuje a či sme tento postup schválili. V opačnom prípade ide pravdepodobne o podvod a odporúčame vám, aby ste ho okamžite nahlásili nám a Polícii.

Kde nájdem doklad o zaplatení poistného? 32.

Daňový doklad o platbe nájdete po prihlásení do svojho účtu v Klientskej sekcii. Môžete si ho kedykoľvek jednoducho stiahnuť. Zároveň vám po prijatí platby akýmkoľvek elektronickým spôsobom platby bude automaticky zaslaný e-mail s potvrdením o zaplatení poistného a daňový doklad bude súčasťou prílohy e-mailu.

Môžem platiť poistné pomocou Apple Pay alebo Google Pay? 33.

Samozrejme, že môžete. Platobná brána GoPay, ktorú používame na našich webových stránkach, umožňuje platiť cez Apple Pay a Google Pay.

Platím nejaké ďalšie poplatky? 34.

Je dobré, že sa nás na to pýtate. Nenájdete tu žiadne 1-2-3% poplatky, ako je to zvykom inde. Ak platíte pomocou platobnej karty, bude vám účtovaná presne taká suma, akú stojí vaše poistenie.

Môže sa poistiť spoločnosť alebo živnostník? 35.

Samozrejme, ak ste vlastníkom vecí, ktoré chcete u nás poistiť, môžete sa poistiť aj ako firma alebo živnostník.

Môžem platiť poistné ako firma alebo živnostník? 36.

Samozrejme, ak ako poistník uvediete IČ svojej spoločnosti alebo živnostníka, daňový doklad sa automaticky vystaví na príslušné IČ a IČ DPH.

Kde nájdem kartičku poistenca? 37.

Kartičku poistenca nájdete hneď po online dojednaní v e-mailovej správe (rekapitulácii) spolu s dokladom IPID, poistnou zmluvou atď... Môžete si ju tiež kedykoľvek stiahnuť po prihlásení sa do svojho účtu v Klientskej sekcii.

Ako môžem zmeniť svoje kontaktné údaje? 38.

Svoje kontaktné údaje môžete zmeniť jednoducho po prihlásení do svojho účtu v Klientskej sekcii na karte "Môj účet". Prípadne nám môžete poslať e-mail na adresu bikeplan@bikeplan.sk, ale vždy nezabudnite uviesť číslo poistenia.

Musím navštíviť vašu pobočku alebo musím vykonať fyzickú kontrolu v predajni? 39.

Ale v žiadnom prípade... vieme, že čas sú peniaze, a preto nemusíte nikam chodiť. Plne vám dôverujeme, že predmet poistenia je v čase dojednávania poistenia v poriadku! Všetko u nás funguje online. Potrebujeme len fotografiu poisteného predmetu a sériové číslo.

Prečo potrebujete sériové číslo a fotografie poisteného predmetu? 40.

Chceme jednoducho vedieť, že bicykel, elektrobicykel, kolobežka, elektrická kolobežka alebo cyklovozík, ktorý u nás poisťujete, skutočne existujú. V prípade poistnej udalosti slúžia fotografie a sériové číslo ako podklad pre našich likvidátorov poistných udalostí.

Ako môžem do svojho účtu v Klientskej sekcii nahrať fotografie? 41.

Je to veľmi jednoduché. Po prihlásení do svojho účtu v Klientskej sekcii otvorte "Detail" predmetu poistenia (ak ich máte viac, musíte otvoriť každý zvlášť). Potom môžete jednoducho nahrať fotografie do detailu.

Ak ste menej zdatní v práci s počítačom a naozaj sa v ňom nevyznáte, neváhajte nás kontaktovať a poslať nám fotografie e-mailom: bikeplan@bikeplan.sk

Koľko času mám na vyhotovenie fotodokumentácie? 42.

Ak ste ešte neuzavreli poistenie, náš systém vás v poslednom kroku online objednávkového procesu požiada o nahratie/vyhotovenie fotografií a zadanie sériového čísla. Ak nemáte so sebou svojho dvojkolesového parťáka, nemusíte sa obávať, tento krok môžete jednoducho preskočiť a fotografie vrátane sériového čísla nahrať neskôr. Na nahratie fotografií a sériového čísla do svojho konta v Klientskej sekcii máte 14 dní od uzavretia poistenia.

Odporúčame vám však, aby ste tak urobili ihneď po uzatvorení poistenia, pretože ak medzitým dôjde k poškodeniu poistenej veci, poisťovňa môže poistné plnenie výrazne znížiť, a to až o 50 % v prípade krádeže alebo lúpeže.

Ako zistím, či je fotodokumentácia v poriadku? 43.

Stačí, keď do svojho účtu v Klientskej sekcii nahráte fotografie poisteného predmetu a detail sériového čísla, a dostanete od nás e-mailové upozornenie, že vaše nahrané fotografie sú v poriadku. Zároveň sa vám táto informácia zobrazí na vašom účte v Klientskej sekcii pre príslušnú poistenú položku. Ak je niektorá z fotografií nesprávne nasnímaná, rozmazaná alebo ju musíme doplniť, opäť vás upozorníme e-mailom.

Kam mám zadať sériové číslo v Klientskej sekcii? 44.

Prihláste sa do svojho účtu v Klientskej sekcii a kliknite na detail poistenej položky, aby ste si rozbalili všetky informácie o vašej poistenej položke. Potom do poľa s názvom "Sériové číslo" zadajte číslo z rámu vášho bicykla, e-bicykla, kolobežky, e-kolobežky alebo cyklovozíka a kliknite na tlačidlo "Uložiť". Je to naozaj veľmi jednoduché!

Kde nájdem sériové číslo svojho bicykla alebo elektrobicykla? 45.

Ak nemáte pri sebe doklady od bicykla alebo elektrobicykla s výrobným číslom, odporúčame pozrieť sa priamo na najnižšiu časť rámu vášho dvojkolesového parťáka (bod 4,2,3) alebo na iné označené miesta (bod 1,5).

Kde nájdem sériové číslo svojej kolobežky alebo e-kolobežky? 46.

Ak nemáte doklady od kolobežky alebo e-kolobežky, kde je uvedené sériové číslo, odporúčame pozrieť sa priamo na najnižšiu časť rámu. V prípade elektronických kolobežiek sa sériové číslo zvyčajne nachádza na bočnej alebo spodnej strane nástupnej plošiny (bod 2,3,4) alebo na mieste, kde je označené (1,5).

Kde nájdem sériové číslo svojho cyklovozíka? 47.

Ak nemáte pri sebe doklady od cyklovozíka so sériovým číslom, odporúčame pozrieť sa priamo na najnižšiu časť rámu na hliníkovej alebo oceľovej konštrukcii (bod 2,3). Na niektorých cyklovozíkoch sa výrobné číslo zvyčajne nachádza vo vnútri kabíny za sedadlom na spodnom okraji rámu (bod 1,4).

Čo mám robiť, ak nemám sériové číslo? 48.

Ak váš dvojkolesový parťák nie je označený sériovým číslom, jednoducho nám po dojednaní poistenia pošlite e-mail na bikeplan@bikeplan.sk alebo nás kontaktujte telefonicky. Vášho dvojkolesového parťáka potom v našom systéme označíme bez sériového čísla, aby vás systém nežiadal o doplnenie tejto informácie.

Sú moje osobné veci zahrnuté do poistenia? 49.

Áno, toto poistné riziko je revolučnou novinkou poistenia BikePlan. Čítate skutočne správne!  Či už máte vo vrecku, batohu, drese alebo džínsoch predmety, ktoré sa môžu pri páde poškodiť, sú automaticky poistené do výšky 400 €. Ak jazdíte na bicykli, e-biku, kolobežke alebo e-skútri a stane sa vám nehoda, môžete si uplatniť nárok na odškodnenie. Nie je to bomba?

Mám pre svoj e-bike alebo e-kolobežku poistenú aj batériu? 50.

Samozrejme, v prípade krádeže je batéria poistená na 50 % svojej hodnoty, v prípade poškodenia v dôsledku pádu alebo nehody na 100 % svojej hodnoty.

Mám pre svoj e-bike alebo e-kolobežku poistený aj motor? 51.

Samozrejme, ak je samostatný motor odcudzený alebo poškodený, je poistený na 100 % svojej hodnoty.

Mám poistené všetky komponenty (diely)? 52.

Áno, samozrejme! Poistenie BikePlan zahrňuje poistenie všetkých pevných súčastí (dielov) vášho dvojkolesového parťáka. Ak sa teda poškodia v dôsledku pádu alebo nehody, môžete si uplatniť nárok na poistné plnenie. Za pevné komponenty (diely) považujeme napríklad rám, ráfiky, teleskopickú alebo pevnú sedlovku, sedlo, odpruženú alebo pevnú prednú vidlicu, zadnú konštrukciu alebo odpruženú zadnú vidlicu, brzdový systém, kľuky, prehadzovačku, prevodovku, všetky ovládacie zariadenia na elektrobicykloch alebo e-kolobežkách, ako je displej, ako aj motor a batériu.

Ako sa prihlásim do svojho účtu v Klientskej sekcii? 53.

Do Klientskej sekcie a do svojho účtu sa môžete prihlásiť kliknutím na položku "Klientska sekcia" v pravom hornom rohu obrazovky.  

Zabudol som heslo k svojmu účtu v Klientskej sekcii 54.

Ak chcete získať nové heslo, kliknite na tlačidlo "Klientská sekcia" a na odkaz "Zabudnuté heslo" v pravom hornom rohu. Následne vám bude zaslaný e-mail s novým heslom, ktoré si môžete kedykoľvek zmeniť po prihlásení do Klientskej sekcie.

Môžem zmeniť kontaktné údaje vo svojom účte? 55.

Svoje kontaktné údaje môžete zmeniť jednoducho po prihlásení do svojho účtu v Klientskej sekcii na karte "Môj účet". Prípadne nám môžete poslať e-mail na adresu bikeplan@bikeplan.sk, ale vždy nezabudnite uviesť číslo poistenia.

Čo obsahuje Klientska sekcia? 56.

Súčasťou Klientskej sekcie a po prihlásení je sekcia "Môj účet", ktorá obsahuje tieto informácie:

- Zoznam vašich aktívnych a neaktívnych poistných zmlúv
- Zoznam dokladov o zaplatení
- Zoznam vašich nahlásených poistných udalostí
- Zoznam všetkých výhod Premium Clubu a VIP Premium Clubu
- Elektronická karta (už sa neposiela poštou!)
- Elektronický certifikát vášho aktívneho poistenia
- Váš osobný profil a účet poistenca

Platí poistenie v prípade krádeže z uzamknutého priestoru? 57.

Samozrejme, ak vám niekto ukradne predmet poistenia z uzamknutých priestorov, môžete si uplatniť nárok na poistné plnenie. Uzamknutým priestorom sa rozumie priestor, v ktorom sú uložené poistené veci a ktorý poistník alebo poistený oprávnene užíva. Napríklad garáž, chata, dom alebo byt, kancelária atď. Nezabudnite, že v prípade krádeže treba vždy kontaktovať Políciu.

Platí poistenie v prípade krádeže na voľnom priestranstve? 58.

Samozrejme, ak dôjde k odcudzeniu z otvoreného priestoru a poistený predmet je zabezpečený zámkom alebo inou bezpečnostnou technológiou, môžete si uplatniť nárok na poistné plnenie. Napríklad pred obchodom, v parku, na námestí atď. Nezabudnite, že v prípade krádeže musíte vždy kontaktovať Políciu.

Platí poistenie v prípade krádeže z nosiča bicyklov? 59.

Samozrejme, ak je predmet poistenia odcudzený z uzamknutého nosiča na vozidle, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie. Nezabudnite, že v prípade krádeže musíte vždy kontaktovať Políciu.

Vzťahuje sa poistenie aj v prípade kedy dojde k odcudzeniu v hoteli alebo inom ubytovacom zariadení? 60.

Samozrejme, ak dôjde k odcudzeniu predmetu poistenia v priestoroch hotela, penziónu alebo iného ubytovacieho zariadenia počas vašej dovolenky, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie. Nezabudnite, že v prípade krádeže musíte vždy kontaktovať Políciu.

Vzťahuje sa poistenie na prípady krádeže z garáží a iných uzamknutých skladovacích priestorov? 61.

Samozrejme, ak dôjde k odcudzeniu poistenej veci z garáže alebo iných priestorov, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie. Napríklad záhradný domček, sklad, vonkajšia garáž pri bytovom dome atď. Nezabudnite, že v prípade krádeže musíte vždy kontaktovať Políciu.

Čo ak ma niekto prepadne? 62.

Ak dôjde k lúpežnému prepadnutiu a zlodej ukradne váš poistený predmet, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie, ale nezabudnite všetko okamžite nahlásiť Polícii.

Čo ak sa poistený predmet poškodí počas prepravy? 63.

Ak sa poistený predmet poškodí počas prepravy na nosiči za vozidlom, na streche vozidla alebo vo vozidle, môžete samozrejme uplatniť nárok na poistné plnenie.

Čo ak dôjde k vandalizmu? 64.

Ak dôjde k vandalizmu na poistenom predmete, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie. Poistenie sa samozrejme vzťahuje aj na všetky pevné súčasti a príslušenstvo poistenej veci.

Čo ak dôjde k prírodnej katastrofe? 65.

Ak dôjde k prírodnej katastrofe, napr. záplave, požiaru, blesku, víchrici atď., a poistená vec je poškodená alebo zničená, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie. 

Čo je to BPIR? 66.

BPIR je skratka pre BikePlan International Registrer. Je to náš interný register, v ktorom evidujeme všetky poistené položky našich zákazníkov. Vaša poistená položka sa preto automaticky pridá do registra BPIR. Slúži nielen pre naše vnútorné potreby, ale aj vtedy, ak je ukradnutá pre potreby polície.

Čo je CEREK? 67.

CEREK je centrálny register bicyklov, v ktorom odporúčame registrovať poistený predmet po jeho zakúpení. Viac informácií o CEREK nájdete na www.cerek.sk

Čo je to DATATAG? 68.

Všeobecne povedané, DATATAG je najmodernejšia identifikačná technológia, ktorá trvalo identifikuje a chráni váš poistený predmet (majetok). Označenie Datatag umožňuje polícii identifikovať váš majetok a zároveň prakticky znemožňuje zlodejom jeho odstránenie. Viac na www.datatag.sk

Čo je to predmet poistenia? 69.

Predmet poistenia znamená váš majetok, ktorý si u nás môžete poistiť. To znamená nový alebo použitý bicykel, elektrobicykel, kolobežku, e-kolobežku alebo cyklovozík.

Kde nájdem výluky z poistenia? 70.

Príslušné výluky nájdete v našich Všeobecných poistných podmienkach. Nebojte sa, sú napísané veľmi jasne a stručne! Všeobecné výluky nájdete v článku 6, výluky pre poistenie majetku v článku 10 a výluky pre poistenie zodpovednosti v článku 15.

Môžem poistiť elektrobicykel s výkonom motora vyšším ako 250 W? 71.

Samozrejme, že môžete, ale váš e-bike poistíme len majetkovo. Teda poistenie, ktoré chráni nasledujúce poistné riziká (krádež z budov alebo priestorov - napr. dom, byt, pivnica, kočikáreň, garáž, chata, chalupa, kancelária, hotel, penzión, obchod atď, krádež z voľného priestranstva - napr. terasa, park, ulica, reštaurácia, detské ihrisko, športovisko, železničná stanica, parkovisko, námestie atď. , krádež z vozidla, krádež z dopravného prostriedku, lúpež, živelné pohromy a katastrofy, poškodenie/zničenie pádom, poškodenie/zničenie nárazom alebo nehodou, poškodenie/zničenie pri preprave, poškodenie/zničenie osobných vecí, poškodenie/zničenie príslušenstva a vandalizmus).

Bohužiaľ, nemôžete uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu pre elektrobicykel s výkonom vyšším ako 250 W a rýchlosťou vyššou ako 25 km/h + tolerancia výrobcu, pretože ide o výluku podľa VPP.

Môžem poistiť e-kolobežku s motorom s výkonom vyšším ako 1000 W? 72.

Samozrejme, že môžete, ale vašu e-kolobežku poistíme len majetkovo. Teda poistenie, ktoré chráni nasledujúce poistné riziká (krádež z objektov alebo priestorov - napr. dom, byt, pivnica, kočikáreň, garáž, chata, chalupa, kancelária, hotel, penzión, obchod atď, krádež z voľného priestranstva - napr. terasa, park, ulica, reštaurácia, detské ihrisko, športovisko, železničná stanica, parkovisko, námestie atď. , krádež z vozidla, krádež z dopravného prostriedku, lúpež, živelné pohromy a katastrofy, poškodenie/zničenie pádom, poškodenie/zničenie nárazom alebo nehodou, poškodenie/zničenie pri preprave, poškodenie/zničenie osobných vecí, poškodenie/zničenie príslušenstva a vandalizmus).

Bohužiaľ, nemôžete uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu pre e-kolobežku s výkonom vyšším ako 1000 W, pretože to je podľa VPP vylúčené.

Čo znamená bonus a ako ho získam? 73.

Bonus je v podstate vyjadrená zľava z poistného za určitú dĺžku poistenia. Preto ak počas celého trvania poistenia nemáte žiadnu poistnú udalosť, získate u nás každý rok bonus. Bonus sa automaticky pripíše v plnej výške pri obnovení poistenia na ďalšie poistné obdobie.

Predal som predmet poistenia, ako môžem zmeniť zmluvu? 74.

Zmluvu môžete zmeniť len po uplynutí jej platnosti (pred koncom poistného obdobia). Ak ste predali, darovali atď. nejaký predmet poistenia a už ho nechcete mať v poistnej zmluve, jednoducho ho pri úprave poistnej zmluvy online "Vymažte". Náš systém vás automaticky upozorní, že je potrebné obnoviť poistnú zmluvu na ďalšie poistné obdobie, a vy ju môžete upraviť.

Mám poistené príslušenstvo? 75.

Áno, samozrejme, ale len pre prípadné zničenie/poškodenie v dôsledku pádu alebo nehody do výšky 400 €. Príslušenstvo znamená - cyklocomputery, displej, tachometer, navigácia, svetlá, nosiče, pumpy atď. Jednoducho veci, ktoré nie sú trvalo integrované a plnia svoju funkciu nezávisle.

Ako môžem k existujúcej poistnej zmluve pridať ďalší predmet poistenia? 76.

Ak už u nás máte poistenie, prihláste sa do svojho účtu v Klientskej sekcii a potom kliknite na tlačidlo "Zjednať nové poistenie". Poistenie uzavriete presne takým istým spôsobom ako v minulosti, s tým rozdielom, že u nás budete mať poistené 2 alebo viac predmetov namiesto jedného, a teda 2 zmluvy. Zlúčenie viacerých poistných zmlúv dohromady v našom systéme bohužiaľ momentálne nie je možné, ale pracujeme na tom a hneď ako bude táto funkcia k dispozícii, bude vám automaticky ponúknutá. Jednoducho tak, že zaplatíte raz ročne - jedno poistné.

Kde môžem zistiť platnosť svojho poistenia? 77.

Všetky dôležité informácie nájdete v e-maile, ktorý sme vám poslali pri dojednávaní poistenia, alebo po prihlásení do svojho účtu v Klientskej sekcii. Informácie o platnosti poistenia sú uvedené aj na poistnej karte, ktorú nájdete opäť v Klientskej sekcii.

Zmenil som komponent ( diel ), musím to nahlásiť? 78.

Odporúčame vám, aby ste si uchovávali všetky faktúry a účtenky týkajúce sa výmeny dielov, odfotografovali komponent (diel) a nahrali ho do svojho účtu v Klientskej sekcii. Ak to neurobíte, nič vážne sa samozrejme nestane, ale je to naozaj vo vašom záujme. Konáme fair-play, a preto chceme eliminovať situácie, keď ste napríklad vymenili lacnejšie ráfiky za drahšie na vašom bicykli a ak by došlo k škodovej udalosti a my by sme o tom nevedeli, nemohli by sme vám vyplatiť ešte vyššiu škodu.

Ako vyhotoviť fotodokumentáciu a čo musí obsahovať? 79.

Požadujeme fotodokumentáciu a sériové číslo každého predmetu poistenia. Vytvorenie jednoduchej fotodokumentácie vám nezaaberie ani niekoľko minút. Fotodokumentáciu môžete vyhotoviť priamo počas procesu uzatvárania poistenia alebo kedykoľvek do 14 dní po uzatvorení poistenia. Predmet poistenia jednoducho odfotíte buď telefónom, alebo fotoaparátom tak, aby boli všetky fotografie farebné, ostré a presvedčivé. Fotografie graficky neupravujte. Minimálne rozlíšenie snímok musí byť aspoň 1024x768 pixelov (postačí aj najlacnejší mobilný telefón). Snímajte pri dennom svetle alebo kvalitnom vonkajšom osvetlení. Predmet musí byť čistý, bez nečistôt, dažďa alebo snehu.

Potrebujeme minimálne 3 ŽIADANÉ fotografie, aby bolo možné vidieť predmet poistenia vcelku.

1x - kolmý záber celej ľavej strany
1x - kolmý záber celej pravej strany
1x - detailný záber sériového čísla rámu

Ak si však chcete odfotiť aj rôzne detaily alebo jednotlivé komponenty (diely), ktoré si vyberiete, vôbec to nevadí... naopak, v prípade poistnej udalosti je každý odfotený detail lepší pre prípadnú likvidáciu škody.

Máte podrobný návod na vyhotovenie fotodokumentácie? 80.

Samozrejme, v sekcii “Stiahnite si” si môžete stiahnuť podrobnú príručku vo formáte .PDF o tom, ako urobiť fotodokumentáciu pre svoj bicykel, elektrobicykel, kolobežku, elektrický skúter alebo cyklovozík.

Čo je to Premium Club BikePlan? 81.

Premium Club BikePlan je jednoducho vernostný program vytvorený pre všetkých zákazníkov, ktorí majú platné poistenie BikePlan. Cieľom Premium Clubu je kompenzovať formou zliav v obchodoch, rôznych druhov výhod a celého radu ďalších benefitov celkovú cenu, ktorú zákazník zaplatí za poistenie.

Ako využiť benefity BikePlan Premium Club? 82.

Prístup ku všetkým aktívnym benefitom nájdete po prihlásení sa do svojho konta v Klientskej sekcii na karte "Moje benefity". Benefity sú rozdelené do kariet a v každej karte nájdete informácie o danom benefite. Potom ich môžete uplatniť vo forme poukážok, zľavových kódov alebo kupónov. Všetky ostatné výhody môžete využiť jednoducho po predložení preukazu poistenca obchodnému partnerovi, ktorý nájdete aj vo svojej klientskej sekcii alebo v pošte po dojednaní poistenia.

Je Premium Club BikePlan spoplatnený? 83.

Nie, Premium Club BikePlan je úplne zadarmo.

Môžem využívať benefity Premium Clubu opakovane? 84.

Samozrejme, na to Premium Club slúži. Všetky benefity môžete využívať bez obmedzenia počas celého trvania poistenia.

Ako často sa benefity menia a pridávajú? 85.

Benefity spravujú obchodní partneri BikePlan. Samozrejme, vyhradzujú si právo benefity ľubovoľne meniť, odstraňovať alebo pridávať. Celkový počet benefitov nie je obmedzený. Do Premium Clubu plánujeme každý rok pridať približne 100 benefitov.

Prečo si prikúpiť zabezpečenie? 86.

Počas poistenia si môžete zakúpiť aj rôzne druhy zabezpečenia. Nami uvedené zabezpečenia sú za nižšiu cenu, než za akú ich môžete bežne kúpiť, pretože si za ich predaj neúčtujeme žiadnu províziu. Ak si ich zakúpite u nás, automaticky získate zľavu na ďalšie poistné obdobie, pretože váš dvojkolesový parťák bude lepšie zabezpečený proti krádeži. Nemusíte sa obávať, akékoľvek zabezpečenie, ktoré ponúkame za nami uvedené ceny, si môžete zakúpiť po ukončení poistného procesu dodatočne prostredníctvom výhod Premium Club BikePlan.

Za ako dlho mi bude doručené zabezpečenie? 87.

Každý z bezpečnostných produktov je dodávaný priamo výrobcom a distribútorom, nie nami. Dodacia lehota po zaplatení za BikePlan + zabezpečenie je vo všeobecnosti 3 - 30 dní v závislosti od skladových zásob našich obchodných partnerov. Štandardná dodacia lehota je však 3 - 5 dní.

Kam sa pošle tovar zabezpečenie? 88.

V prípade zakúpeného zabezpečenia bude tovar odoslaný na adresu, ktorú ste uviedli pri dojednávaní poistenia BikePlan. Ak chcete tovar zaslať na inú dodaciu adresu, kontaktujte nás.

Môžem poistiť svoj bicykel alebo elektrobicykel, ak nemám doklad o kúpe? 89.

Ak si kúpite použitý bicykel alebo elektrobicykel z druhej ruky alebo od 3 osôb a nemáte doklad o kúpe a pôvode, vôbec to nevadí, môžete sa samozrejme poistiť.

Prečo je dobré mať poistenie? 1.

Jednoducho preto, že nikdy neviete, čo sa môže stať, a poistenie BikePlan chráni vás, vašu peňaženku a vášho dvojkolesového parťáka pred všetkými rizikami, na ktoré sa vzťahuje poistenie BikePlan. Jednoducho si prezrite stránku "Prečo sa poistiť" a zistite, aké sú poistné riziká.

Na akú sumu môžem poistiť svoj bicykel alebo e-bike? 2.

Maximálna poistná suma pri dojednaní poistenia bicyklov, elektrobicyklov, kolobežiek, e-kolobežiek a cyklovozíkov online je 10.000 €. Ak chcete poistiť svojho dvojkolesového parťáka až do výšky 40.000 €, nebojte sa... môžeme poistiť aj vášho dvojkolesového parťáka! Jednoducho nás kontaktujte.

Ako starý môžem poistiť svoj bicykel, kolobežku alebo cyklovozík? 3.

Nemáme žiadne vstupné maximálne limity v závislosti na vek predmetu poistenia. Môžete si tak poistiť bicykel, ktorý ste si práve dnes kúpili, alebo naopak kolobežku, ktorá je vaším spoľahlivým partnerom už 10 rokov.

V akom veku si môžem uzatvoriť poistenie? 4.

Poistenie môžu uzavrieť len osoby staršie ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, poistenie za vás musí uzavrieť zákonný zástupca (zvyčajne rodičia).

Na akú sumu môžem poistiť kolobežku alebo e-kolobežku? 5.

Maximálna poistná suma pri online dojednávaní kolobežiek a elektrických kolobežiek je 10 tisíc €. Ak by ste chceli svoju kolobežku alebo elektrickú kolobežku poistiť na vyššiu sumu... neváhajte nás kontaktovať. Pracujeme na rozšírení poistných limitov a budú k dispozícii už čoskoro.

Na akú sumu môžem poistiť svoj cyklovozík? 6.

Maximálna poistná suma pri online dojednávaní pre cyklovozíkov je 10 tis €. Ak chcete poistiť svoj cyklovozík na vyššiu sumu, neváhajte nás kontaktovať. Pracujeme na rozšírení poistných limitov a budú k dispozícii už čoskoro.

Koľko predmetov poistenia môžem poistiť naraz? 7.

Bez obmedzenia s nami! Počas online procesu poistenia jednoducho pridávate jednu položku za druhou. Ak máte garáž plnú bicyklov, e-bikov, kolobežiek a ste súčasťou veľkej rodiny, nevadí... V BikePlane si môžete jednoducho poistiť celú garáž.

Môže sa poistiť spoločnosť alebo živnostník? 8.

Samozrejme, ak ste vlastníkom vecí, ktoré chcete u nás poistiť, môžete sa poistiť aj ako firma alebo živnostník.

Kde nájdem kartičku poistenca? 9.

Kartičku poistenca nájdete hneď po online dojednaní v e-mailovej správe (rekapitulácii) spolu s dokladom IPID, poistnou zmluvou atď... Môžete si ju tiež kedykoľvek stiahnuť po prihlásení sa do svojho účtu v Klientskej sekcii.

Ako môžem zmeniť svoje kontaktné údaje? 10.

Svoje kontaktné údaje môžete zmeniť jednoducho po prihlásení do svojho účtu v Klientskej sekcii na karte "Môj účet". Prípadne nám môžete poslať e-mail na adresu bikeplan@bikeplan.sk, ale vždy nezabudnite uviesť číslo poistenia.

Musím navštíviť vašu pobočku alebo musím vykonať fyzickú kontrolu v predajni? 11.

Ale v žiadnom prípade... vieme, že čas sú peniaze, a preto nemusíte nikam chodiť. Plne vám dôverujeme, že predmet poistenia je v čase dojednávania poistenia v poriadku! Všetko u nás funguje online. Potrebujeme len fotografiu poisteného predmetu a sériové číslo.

Čo je to BPIR? 12.

BPIR je skratka pre BikePlan International Registrer. Je to náš interný register, v ktorom evidujeme všetky poistené položky našich zákazníkov. Vaša poistená položka sa preto automaticky pridá do registra BPIR. Slúži nielen pre naše vnútorné potreby, ale aj vtedy, ak je ukradnutá pre potreby polície.

Čo je CEREK? 13.

CEREK je centrálny register bicyklov, v ktorom odporúčame registrovať poistený predmet po jeho zakúpení. Viac informácií o CEREK nájdete na www.cerek.sk

Čo je to DATATAG? 14.

Všeobecne povedané, DATATAG je najmodernejšia identifikačná technológia, ktorá trvalo identifikuje a chráni váš poistený predmet (majetok). Označenie Datatag umožňuje polícii identifikovať váš majetok a zároveň prakticky znemožňuje zlodejom jeho odstránenie. Viac na www.datatag.sk

Čo je to predmet poistenia? 15.

Predmet poistenia znamená váš majetok, ktorý si u nás môžete poistiť. To znamená nový alebo použitý bicykel, elektrobicykel, kolobežku, e-kolobežku alebo cyklovozík.

Čo znamená bonus a ako ho získam? 16.

Bonus je v podstate vyjadrená zľava z poistného za určitú dĺžku poistenia. Preto ak počas celého trvania poistenia nemáte žiadnu poistnú udalosť, získate u nás každý rok bonus. Bonus sa automaticky pripíše v plnej výške pri obnovení poistenia na ďalšie poistné obdobie.

Zmenil som komponent ( diel ), musím to nahlásiť? 17.

Odporúčame vám, aby ste si uchovávali všetky faktúry a účtenky týkajúce sa výmeny dielov, odfotografovali komponent (diel) a nahrali ho do svojho účtu v Klientskej sekcii. Ak to neurobíte, nič vážne sa samozrejme nestane, ale je to naozaj vo vašom záujme. Konáme fair-play, a preto chceme eliminovať situácie, keď ste napríklad vymenili lacnejšie ráfiky za drahšie na vašom bicykli a ak by došlo k škodovej udalosti a my by sme o tom nevedeli, nemohli by sme vám vyplatiť ešte vyššiu škodu.

Môžem poistiť svoj bicykel alebo elektrobicykel, ak nemám doklad o kúpe? 18.

Ak si kúpite použitý bicykel alebo elektrobicykel z druhej ruky alebo od 3 osôb a nemáte doklad o kúpe a pôvode, vôbec to nevadí, môžete sa samozrejme poistiť.

Ako môžem zaplatiť poistenie? 1.

Môžete si vybrať z niekoľkých možností platby poistného. Záleží na vás, čo vám najviac vyhovuje. Najrýchlejší spôsob platby je prostredníctvom platobnej brány GoPay, a to buď platobnou kartou, alebo online prevodom v internetovom bankovníctve. Môžete použiť aj platby Google Pay.

Poistné môžete zaplatiť aj bankovým prevodom na číslo účtu 2339025003/5500 vo Raiffeisenbank a.s. alebo poštovou poukážkou. V našich pobočkách nie je možné prijímať hotovosť. Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol (číslo poistenia).

Za ako dlho musím zaplatiť poistné na váš bankový účet? 2.

Ak sa rozhodnete pre platbu bankovým prevodom, požadujeme, aby bola platba (poistné) pripísaná na náš účet do 7 dní od online dohodnutia. Ak platba nebude do tejto doby pripísaná na náš bankový účet, vaše poistenie bude zrušené a nebude AKTÍVNE! Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol (číslo poistenia).

Moja platba platobnou kartou nefunguje, čo mám robiť? 3.

Pravdepodobne máte v internetovom bankovníctve vypnuté "online platby cez internet". Kontaktujte svoju bankovú inštitúciu alebo sa prihláste do svojho internetového bankovníctva, aby ste ho zmenili.

Chcem platiť zo zahraničného účtu, aký je váš IBAN a SWIFT? 4.

Na platbu poistného zo zahraničného účtu použite nasledujúce údaje:

IBAN: CZ02 5500 0000 0023 3902 5003
BIC (SWIFT): RZBCCZPP
Raiffeisenbank Czech Republic
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle

Ako zistím, že mám zaplatené poistné? 5.

Či bolo vaše poistné zaplatené, zistíte jednoducho po prihlásení sa do svojho účtu online na našej webovej stránke v pravom hornom rohu "Klientskej sekcie". Môžete nám tiež poslať e-mail na adresu bikeplan@bikeplan.sk alebo nás kontaktovať telefonicky na čísle +420 224 235 210 každý pracovný deň od 9:00 do 17:00. Ak nie ste fanúšikom elektronických zariadení, napíšte nám list a pošlite ho poštou na adresu: PFP s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 25918184. Nezabudnite vždy uviesť alebo mať pri sebe číslo poistnej zmluvy.

Môžem zaplatiť poistné v hotovosti? 6.

Je nám ľúto, ale všetky platby v hotovosti sú prísne ZAKÁZANÉ. Platiť môžete bankovým prevodom, online kreditnou kartou, službou Google Pay, Apple Pay, bankovým prevodom alebo cez PayPal. Ďakujeme vám za pochopenie tohto nariadenia, ktoré slúži predovšetkým na vašu a našu ochranu.

Ak vás niekto požiada o hotovostnú platbu a tvrdí, že je náš zástupca, nikdy mu nič nevyplácajte, overte si u nás, či s nami skutočne spolupracuje a či sme tento postup schválili. V opačnom prípade ide pravdepodobne o podvod a odporúčame vám, aby ste ho okamžite nahlásili nám a Polícii.

Kde nájdem doklad o zaplatení poistného? 7.

Daňový doklad o platbe nájdete po prihlásení do svojho účtu v Klientskej sekcii. Môžete si ho kedykoľvek jednoducho stiahnuť. Zároveň vám po prijatí platby akýmkoľvek elektronickým spôsobom platby bude automaticky zaslaný e-mail s potvrdením o zaplatení poistného a daňový doklad bude súčasťou prílohy e-mailu.

Môžem platiť poistné pomocou Apple Pay alebo Google Pay? 8.

Samozrejme, že môžete. Platobná brána GoPay, ktorú používame na našich webových stránkach, umožňuje platiť cez Apple Pay a Google Pay.

Platím nejaké ďalšie poplatky? 9.

Je dobré, že sa nás na to pýtate. Nenájdete tu žiadne 1-2-3% poplatky, ako je to zvykom inde. Ak platíte pomocou platobnej karty, bude vám účtovaná presne taká suma, akú stojí vaše poistenie.

Môžem platiť poistné ako firma alebo živnostník? 10.

Samozrejme, ak ako poistník uvediete IČ svojej spoločnosti alebo živnostníka, daňový doklad sa automaticky vystaví na príslušné IČ a IČ DPH.

Čo je to poistenie BikePlan? 1.

Poistenie BikePlan je neživotné poistenie majetku pre bicykle, elektrobicykle, kolobežky, elektrické kolobežky alebo cyklovozíkou. Ide o súbor 12 poistných rizík (krádež z budov alebo priestorov - napr. dom, byt, pivnica, kočikáreň, garáž, chata, chalupa, kancelária, hotel, penzión, obchod atď, krádež z voľného priestranstva - napr. terasa, park, ulica, reštaurácia, detské ihrisko, športovisko, železničná stanica, parkovisko, námestie atď. , krádež z vozidla, krádež z dopravného prostriedku, lúpež, živelné pohromy a katastrofy, poškodenie/zničenie pádom, poškodenie/zničenie nárazom alebo nehodou, poškodenie/zničenie pri preprave, poškodenie/zničenie osobných vecí, poškodenie/zničenie príslušenstva a vandalizmus).  

Hlavné poistenie majetku je možné rozšíriť o doplnkové poistenie pre prípad, že navštevujete špeciálne trate a rizikové miesta (bikeparky, singletracky, traily, downhill, pumptracky atď.) alebo sa zúčastňujete organizovaných pretekov ako amatér alebo profesionál.

Okrem poistenia majetku si môžete uzatvoriť aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou poisteného predmetu pre prípad, že spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví iných osôb, a to až do výšky 400 tisíc €.

Koľko stojí poistenie? 2.

Výška poistného sa vypočíta na základe sumy, na ktorú chcete poistiť svoj bicykel, e-bike, kolobežku, e-kolobežku alebo cyklovozík. V súčasnosti si môžete vybrať z piatich možností spoluúčasti v rozsahu od 10 % do 30 %. Presná cena poistenia závisí od mnohých atribútov poistenej veci, ako je značka, typ a vek alebo poštové smerovacie číslo miesta, kde bývate. Jednoducho si vypočítajte, koľko zaplatíte za svojho dvojkolesového parťáka online kliknutím na tlačidlo "Vypočítať poistenie" kdekoľvek na našej stránke.

Aká je minimálna spoluúčasť? 3.

Minimálna spoluúčasť pre všetky poistné riziká a predmety v poistení majetku je od 10 % do 30 %, minimálne však 40 €. Pri poistení zodpovednosti za škodu sa neuplatňuje žiadna spoluúčasť.

Kde všade platí poistenie? 4.

Poistenie BikePlan je platné v celej geografickej Európe. Samozrejme, vrátane Slovenska. Kdekoľvek v rámci geografickej Európy sa vyskytne poistná udalosť, môžete ju v pokoji nahlásiť.

Od kedy a ako dlho platí poistenie? 5.

Poistenie sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov (1 rok) s možnosťou obnovenia na ďalší rok. Poistenie je vždy platné od nasledujúcej "polnoci" alebo od dátumu, ktorý si zvolíte. Poistenie môžete uzavrieť dnes a bude platné od zajtra alebo môžete posunúť dátum začiatku poistenia až o 3 mesiace. Nie je to pekné?

Môžem poistenie zrušiť? 6.

Poistenie sa samozrejme uzatvára na dobu určitú, t. j. na konci tohto obdobia poistenie zaniká. Poistenie môže zaniknúť aj neplatením poistného. Okrem toho môžete vy alebo poisťovateľ odstúpiť od poistnej zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti uvádzať pravdivé údaje. Poistnú zmluvu uzatvorenú na diaľku na jeden rok môžete tiež vypovedať do 14 dní od uzavretia zmluvy. Poistenie môžete vypovedať aj písomne a doručiť ho poisťovateľovi do 2 mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dní. Alternatívne môžete podať aj písomnú výpoveď do 3 mesiacov odo dňa oznámenia poistnej udalosti; výpovedná lehota je 1 mesiac.

Čo je to zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou? 7.

Ak máte poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou, znamená to, že ak spôsobíte niekomu škodu na majetku alebo zdraví jazdou na bicykli, e-biku, kolobežke, e-kolobežke alebo cyklovozíku, nemusíte nič platiť a my sa o všetko postaráme.

Do akej výšky môžem zodpovednosť uzavrieť? 8.

Pri vybavovaní online si môžete vybrať z niekoľkých možností. Buď nechcete poistiť zodpovednosť za škodu (čo neodporúčame), alebo na 40, 80, 120, 200 alebo 400 tisíc €.

Čo sú to špeciálne trate a miesta? 9.

Špeciálne trate a rizikové miesta (bikeparky, traily, singletracky, downhill) si môžete jednoducho pripoistiť k základnému poisteniu. Ak tieto miesta a trate navštívite so svojím dvojkolesovým parťákom, odporúčame vám mať uzavreté dodatočné pripoistenie.

Čo znamená pripoistenie pretekov? 10.

Pripoistení pretekov pre svojho dvojkolesového parťáka si môžete uzatvoriť pri uzatvorenie poistenia. Ide o doplnkové pripoistenie, ktoré rozširuje všetky poistné riziká aj na účasť pri organizovaných pretekoch na Slovensku alebo v zahraničí (geografická Európa).  Ak teda jezdíte preteky a zúčastňujete sa ich ako amatér/hobby alebo ako profesionál, určite vám odporúčame mať toto pripoistenie.

Sú moje osobné veci zahrnuté do poistenia? 11.

Áno, toto poistné riziko je revolučnou novinkou poistenia BikePlan. Čítate skutočne správne!  Či už máte vo vrecku, batohu, drese alebo džínsoch predmety, ktoré sa môžu pri páde poškodiť, sú automaticky poistené do výšky 400 €. Ak jazdíte na bicykli, e-biku, kolobežke alebo e-skútri a stane sa vám nehoda, môžete si uplatniť nárok na odškodnenie. Nie je to bomba?

Mám pre svoj e-bike alebo e-kolobežku poistenú aj batériu? 12.

Samozrejme, v prípade krádeže je batéria poistená na 50 % svojej hodnoty, v prípade poškodenia v dôsledku pádu alebo nehody na 100 % svojej hodnoty.

Mám pre svoj e-bike alebo e-kolobežku poistený aj motor? 13.

Samozrejme, ak je samostatný motor odcudzený alebo poškodený, je poistený na 100 % svojej hodnoty.

Mám poistené všetky komponenty (diely)? 14.

Áno, samozrejme! Poistenie BikePlan zahrňuje poistenie všetkých pevných súčastí (dielov) vášho dvojkolesového parťáka. Ak sa teda poškodia v dôsledku pádu alebo nehody, môžete si uplatniť nárok na poistné plnenie. Za pevné komponenty (diely) považujeme napríklad rám, ráfiky, teleskopickú alebo pevnú sedlovku, sedlo, odpruženú alebo pevnú prednú vidlicu, zadnú konštrukciu alebo odpruženú zadnú vidlicu, brzdový systém, kľuky, prehadzovačku, prevodovku, všetky ovládacie zariadenia na elektrobicykloch alebo e-kolobežkách, ako je displej, ako aj motor a batériu.

Platí poistenie v prípade krádeže z uzamknutého priestoru? 15.

Samozrejme, ak vám niekto ukradne predmet poistenia z uzamknutých priestorov, môžete si uplatniť nárok na poistné plnenie. Uzamknutým priestorom sa rozumie priestor, v ktorom sú uložené poistené veci a ktorý poistník alebo poistený oprávnene užíva. Napríklad garáž, chata, dom alebo byt, kancelária atď. Nezabudnite, že v prípade krádeže treba vždy kontaktovať Políciu.

Platí poistenie v prípade krádeže na voľnom priestranstve? 16.

Samozrejme, ak dôjde k odcudzeniu z otvoreného priestoru a poistený predmet je zabezpečený zámkom alebo inou bezpečnostnou technológiou, môžete si uplatniť nárok na poistné plnenie. Napríklad pred obchodom, v parku, na námestí atď. Nezabudnite, že v prípade krádeže musíte vždy kontaktovať Políciu.

Platí poistenie v prípade krádeže z nosiča bicyklov? 17.

Samozrejme, ak je predmet poistenia odcudzený z uzamknutého nosiča na vozidle, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie. Nezabudnite, že v prípade krádeže musíte vždy kontaktovať Políciu.

Vzťahuje sa poistenie aj v prípade kedy dojde k odcudzeniu v hoteli alebo inom ubytovacom zariadení? 18.

Samozrejme, ak dôjde k odcudzeniu predmetu poistenia v priestoroch hotela, penziónu alebo iného ubytovacieho zariadenia počas vašej dovolenky, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie. Nezabudnite, že v prípade krádeže musíte vždy kontaktovať Políciu.

Vzťahuje sa poistenie na prípady krádeže z garáží a iných uzamknutých skladovacích priestorov? 19.

Samozrejme, ak dôjde k odcudzeniu poistenej veci z garáže alebo iných priestorov, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie. Napríklad záhradný domček, sklad, vonkajšia garáž pri bytovom dome atď. Nezabudnite, že v prípade krádeže musíte vždy kontaktovať Políciu.

Čo ak ma niekto prepadne? 20.

Ak dôjde k lúpežnému prepadnutiu a zlodej ukradne váš poistený predmet, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie, ale nezabudnite všetko okamžite nahlásiť Polícii.

Čo ak sa poistený predmet poškodí počas prepravy? 21.

Ak sa poistený predmet poškodí počas prepravy na nosiči za vozidlom, na streche vozidla alebo vo vozidle, môžete samozrejme uplatniť nárok na poistné plnenie.

Čo ak dôjde k vandalizmu? 22.

Ak dôjde k vandalizmu na poistenom predmete, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie. Poistenie sa samozrejme vzťahuje aj na všetky pevné súčasti a príslušenstvo poistenej veci.

Čo ak dôjde k prírodnej katastrofe? 23.

Ak dôjde k prírodnej katastrofe, napr. záplave, požiaru, blesku, víchrici atď., a poistená vec je poškodená alebo zničená, môžete uplatniť nárok na poistné plnenie. 

Kde nájdem výluky z poistenia? 24.

Príslušné výluky nájdete v našich Všeobecných poistných podmienkach. Nebojte sa, sú napísané veľmi jasne a stručne! Všeobecné výluky nájdete v článku 6, výluky pre poistenie majetku v článku 10 a výluky pre poistenie zodpovednosti v článku 15.

Môžem poistiť elektrobicykel s výkonom motora vyšším ako 250 W? 25.

Samozrejme, že môžete, ale váš e-bike poistíme len majetkovo. Teda poistenie, ktoré chráni nasledujúce poistné riziká (krádež z budov alebo priestorov - napr. dom, byt, pivnica, kočikáreň, garáž, chata, chalupa, kancelária, hotel, penzión, obchod atď, krádež z voľného priestranstva - napr. terasa, park, ulica, reštaurácia, detské ihrisko, športovisko, železničná stanica, parkovisko, námestie atď. , krádež z vozidla, krádež z dopravného prostriedku, lúpež, živelné pohromy a katastrofy, poškodenie/zničenie pádom, poškodenie/zničenie nárazom alebo nehodou, poškodenie/zničenie pri preprave, poškodenie/zničenie osobných vecí, poškodenie/zničenie príslušenstva a vandalizmus).

Bohužiaľ, nemôžete uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu pre elektrobicykel s výkonom vyšším ako 250 W a rýchlosťou vyššou ako 25 km/h + tolerancia výrobcu, pretože ide o výluku podľa VPP.

Môžem poistiť e-kolobežku s motorom s výkonom vyšším ako 1000 W? 26.

Samozrejme, že môžete, ale vašu e-kolobežku poistíme len majetkovo. Teda poistenie, ktoré chráni nasledujúce poistné riziká (krádež z objektov alebo priestorov - napr. dom, byt, pivnica, kočikáreň, garáž, chata, chalupa, kancelária, hotel, penzión, obchod atď, krádež z voľného priestranstva - napr. terasa, park, ulica, reštaurácia, detské ihrisko, športovisko, železničná stanica, parkovisko, námestie atď. , krádež z vozidla, krádež z dopravného prostriedku, lúpež, živelné pohromy a katastrofy, poškodenie/zničenie pádom, poškodenie/zničenie nárazom alebo nehodou, poškodenie/zničenie pri preprave, poškodenie/zničenie osobných vecí, poškodenie/zničenie príslušenstva a vandalizmus).

Bohužiaľ, nemôžete uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu pre e-kolobežku s výkonom vyšším ako 1000 W, pretože to je podľa VPP vylúčené.

Predal som predmet poistenia, ako môžem zmeniť zmluvu? 27.

Zmluvu môžete zmeniť len po uplynutí jej platnosti (pred koncom poistného obdobia). Ak ste predali, darovali atď. nejaký predmet poistenia a už ho nechcete mať v poistnej zmluve, jednoducho ho pri úprave poistnej zmluvy online "Vymažte". Náš systém vás automaticky upozorní, že je potrebné obnoviť poistnú zmluvu na ďalšie poistné obdobie, a vy ju môžete upraviť.

Mám poistené príslušenstvo? 28.

Áno, samozrejme, ale len pre prípadné zničenie/poškodenie v dôsledku pádu alebo nehody do výšky 400 €. Príslušenstvo znamená - cyklocomputery, displej, tachometer, navigácia, svetlá, nosiče, pumpy atď. Jednoducho veci, ktoré nie sú trvalo integrované a plnia svoju funkciu nezávisle.

Ako môžem k existujúcej poistnej zmluve pridať ďalší predmet poistenia? 29.

Ak už u nás máte poistenie, prihláste sa do svojho účtu v Klientskej sekcii a potom kliknite na tlačidlo "Zjednať nové poistenie". Poistenie uzavriete presne takým istým spôsobom ako v minulosti, s tým rozdielom, že u nás budete mať poistené 2 alebo viac predmetov namiesto jedného, a teda 2 zmluvy. Zlúčenie viacerých poistných zmlúv dohromady v našom systéme bohužiaľ momentálne nie je možné, ale pracujeme na tom a hneď ako bude táto funkcia k dispozícii, bude vám automaticky ponúknutá. Jednoducho tak, že zaplatíte raz ročne - jedno poistné.

Ako môžem nahlásiť poistnú udalosť? 1.

Poistnú udalosť môžete nahlásiť online po prihlásení do svojej Klientskej sekcie. Nájdete tu aj kartu "Nahlásiť poistnú udalosť". Stačí opísať, čo sa stalo, nahrať fotografie a ďalšie dokumenty a odoslať. Každú poistnú udalosť sa snažíme vyriešiť a uzavrieť čo najskôr, pokiaľ máme všetky potrebné dokumenty alebo fotografie.

Ako dlho trvá vybavenie poistnej udalosti? 2.

Každú poistnú udalosť sa snažíme vyriešiť a uzavrieť čo najskôr. Zvyčajne do niekoľkých dní, pokiaľ naši likvidátori majú všetky potrebné dokumenty z vašej strany, ktoré potrebujú na uzavretie poistnej udalosti.

Musím udalosť nahlásiť Polícii? 3.

Ak vášho dvojkolesového parťáka ukradnú alebo vás prepadnú, okamžite to nahláste Polícii, najneskôr však do 24 hodín od zistenia. Musíte si od Polície vyžiadať referenčné číslo prípadu a následne ho uviesť do formulára pri nahlasovaní poistné udalosti prostredníctvom Klientskej sekcie na našej webovej stránke. Nezabudnite si riadne uschovať kópiu dokladu od Polície, bude ju potrebovať likvidátor poistných udalostí.

V ostatných prípadoch a situáciách nemusíte Polícii nič hlásiť, pokiaľ však nejde o zranenie osôb alebo majetkovú škodu pri dopravnej nehode presahujúce 4.000 €.

Kde nájdem číslo poistnej udalosti? 4.

Číslo poistnej udalosti nájdete v potvrdzujúcom e-maile po nahlásení poistnej udalosti. Zároveň nájdete toto číslo aj priamo v Klientskej sekcii, kde si môžete skontrolovať stav vybavovania poistnej udalosti.

Kde nájdem kontaktné údaje likvidátora? 5.

Kontakt na likvidátora je: INSERVIS Slovakia s.r.o., Grösslingova 51, 811 09 Bratislava, IČ: 35803819, DIČ: SK2020281868, Slovensko, tel.: +421 252 631 547, +421 252 631 549, e-mail: infosk@inservis.com

Ďalšie kontaktné údaje nájdete v potvrdzujúcom e-maile po nahlásení poistnej udalosti. Po prihlásení do Klientskej sekcie nájdete aj kontaktné údaje likvidátora, ktorý sa zaoberá vašou poistnou udalosťou.

Ako môžem nahlásiť poistnú udalosť zo zahraničia? 6.

Je to úplne rovnaké, ako keď nahlasujete poistnú udalosť na Slovensku. Prihláste sa do svojej Klientskej sekcie, vyplňte formulár na karte "Nahlásiť poistnú udalosť", priložte dokumenty a fotografie. O zbytok se postarajú naši likvidátori.

Kde môžem sledovať stav svojej poistnej udalosti? 7.

Priebeh (stav) vašej poistnej udalosti môžete sledovať vo svojej Klientskej sekcii. Po prihlásení do Klientskej sekcie môžete kedykoľvek poslať otázku priamo likvidátorovi poistnej udalosti, ktorú ste nahlásili.

Dostal som žiadosť o náhradu škody, čo mám robiť? 8.

Pošlite nám každý list, predvolanie, žalobu, súdny príkaz a žiadosť o náhradu škody hneď, ako ich dostanete! Naši likvidátori poistných udalostí overia, či je pohľadávka voči vám oprávnená, a potom pristúpia k riešeniu situácie. Ak nárok nie je platný, zašle žiadateľovi vo vašom mene zamietnutie odškodnenia s právnym odôvodnením. Kontaktné údaje na BikePlan nájdete v časti "Kontakt".

Ako môžem do svojho účtu v Klientskej sekcii nahrať fotografie? 1.

Je to veľmi jednoduché. Po prihlásení do svojho účtu v Klientskej sekcii otvorte "Detail" predmetu poistenia (ak ich máte viac, musíte otvoriť každý zvlášť). Potom môžete jednoducho nahrať fotografie do detailu.

Ak ste menej zdatní v práci s počítačom a naozaj sa v ňom nevyznáte, neváhajte nás kontaktovať a poslať nám fotografie e-mailom: bikeplan@bikeplan.sk

Kam mám zadať sériové číslo v Klientskej sekcii? 2.

Prihláste sa do svojho účtu v Klientskej sekcii a kliknite na detail poistenej položky, aby ste si rozbalili všetky informácie o vašej poistenej položke. Potom do poľa s názvom "Sériové číslo" zadajte číslo z rámu vášho bicykla, e-bicykla, kolobežky, e-kolobežky alebo cyklovozíka a kliknite na tlačidlo "Uložiť". Je to naozaj veľmi jednoduché!

Ako sa prihlásim do svojho účtu v Klientskej sekcii? 3.

Do Klientskej sekcie a do svojho účtu sa môžete prihlásiť kliknutím na položku "Klientska sekcia" v pravom hornom rohu obrazovky.  

Zabudol som heslo k svojmu účtu v Klientskej sekcii 4.

Ak chcete získať nové heslo, kliknite na tlačidlo "Klientská sekcia" a na odkaz "Zabudnuté heslo" v pravom hornom rohu. Následne vám bude zaslaný e-mail s novým heslom, ktoré si môžete kedykoľvek zmeniť po prihlásení do Klientskej sekcie.

Môžem zmeniť kontaktné údaje vo svojom účte? 5.

Svoje kontaktné údaje môžete zmeniť jednoducho po prihlásení do svojho účtu v Klientskej sekcii na karte "Môj účet". Prípadne nám môžete poslať e-mail na adresu bikeplan@bikeplan.sk, ale vždy nezabudnite uviesť číslo poistenia.

Čo obsahuje Klientska sekcia? 6.

Súčasťou Klientskej sekcie a po prihlásení je sekcia "Môj účet", ktorá obsahuje tieto informácie:

- Zoznam vašich aktívnych a neaktívnych poistných zmlúv
- Zoznam dokladov o zaplatení
- Zoznam vašich nahlásených poistných udalostí
- Zoznam všetkých výhod Premium Clubu a VIP Premium Clubu
- Elektronická karta (už sa neposiela poštou!)
- Elektronický certifikát vášho aktívneho poistenia
- Váš osobný profil a účet poistenca

Kde môžem zistiť platnosť svojho poistenia? 7.

Všetky dôležité informácie nájdete v e-maile, ktorý sme vám poslali pri dojednávaní poistenia, alebo po prihlásení do svojho účtu v Klientskej sekcii. Informácie o platnosti poistenia sú uvedené aj na poistnej karte, ktorú nájdete opäť v Klientskej sekcii.

Čo je to Premium Club BikePlan? 1.

Premium Club BikePlan je jednoducho vernostný program vytvorený pre všetkých zákazníkov, ktorí majú platné poistenie BikePlan. Cieľom Premium Clubu je kompenzovať formou zliav v obchodoch, rôznych druhov výhod a celého radu ďalších benefitov celkovú cenu, ktorú zákazník zaplatí za poistenie.

Ako využiť benefity BikePlan Premium Club? 2.

Prístup ku všetkým aktívnym benefitom nájdete po prihlásení sa do svojho konta v Klientskej sekcii na karte "Moje benefity". Benefity sú rozdelené do kariet a v každej karte nájdete informácie o danom benefite. Potom ich môžete uplatniť vo forme poukážok, zľavových kódov alebo kupónov. Všetky ostatné výhody môžete využiť jednoducho po predložení preukazu poistenca obchodnému partnerovi, ktorý nájdete aj vo svojej klientskej sekcii alebo v pošte po dojednaní poistenia.

Je Premium Club BikePlan spoplatnený? 3.

Nie, Premium Club BikePlan je úplne zadarmo.

Môžem využívať benefity Premium Clubu opakovane? 4.

Samozrejme, na to Premium Club slúži. Všetky benefity môžete využívať bez obmedzenia počas celého trvania poistenia.

Ako často sa benefity menia a pridávajú? 5.

Benefity spravujú obchodní partneri BikePlan. Samozrejme, vyhradzujú si právo benefity ľubovoľne meniť, odstraňovať alebo pridávať. Celkový počet benefitov nie je obmedzený. Do Premium Clubu plánujeme každý rok pridať približne 100 benefitov.

Prečo potrebujete sériové číslo a fotografie poisteného predmetu? 1.

Chceme jednoducho vedieť, že bicykel, elektrobicykel, kolobežka, elektrická kolobežka alebo cyklovozík, ktorý u nás poisťujete, skutočne existujú. V prípade poistnej udalosti slúžia fotografie a sériové číslo ako podklad pre našich likvidátorov poistných udalostí.

Koľko času mám na vyhotovenie fotodokumentácie? 2.

Ak ste ešte neuzavreli poistenie, náš systém vás v poslednom kroku online objednávkového procesu požiada o nahratie/vyhotovenie fotografií a zadanie sériového čísla. Ak nemáte so sebou svojho dvojkolesového parťáka, nemusíte sa obávať, tento krok môžete jednoducho preskočiť a fotografie vrátane sériového čísla nahrať neskôr. Na nahratie fotografií a sériového čísla do svojho konta v Klientskej sekcii máte 14 dní od uzavretia poistenia.

Odporúčame vám však, aby ste tak urobili ihneď po uzatvorení poistenia, pretože ak medzitým dôjde k poškodeniu poistenej veci, poisťovňa môže poistné plnenie výrazne znížiť, a to až o 50 % v prípade krádeže alebo lúpeže.

Ako zistím, či je fotodokumentácia v poriadku? 3.

Stačí, keď do svojho účtu v Klientskej sekcii nahráte fotografie poisteného predmetu a detail sériového čísla, a dostanete od nás e-mailové upozornenie, že vaše nahrané fotografie sú v poriadku. Zároveň sa vám táto informácia zobrazí na vašom účte v Klientskej sekcii pre príslušnú poistenú položku. Ak je niektorá z fotografií nesprávne nasnímaná, rozmazaná alebo ju musíme doplniť, opäť vás upozorníme e-mailom.

Kde nájdem sériové číslo svojho bicykla alebo elektrobicykla? 4.

Ak nemáte pri sebe doklady od bicykla alebo elektrobicykla s výrobným číslom, odporúčame pozrieť sa priamo na najnižšiu časť rámu vášho dvojkolesového parťáka (bod 4,2,3) alebo na iné označené miesta (bod 1,5).

Kde nájdem sériové číslo svojej kolobežky alebo e-kolobežky? 5.

Ak nemáte doklady od kolobežky alebo e-kolobežky, kde je uvedené sériové číslo, odporúčame pozrieť sa priamo na najnižšiu časť rámu. V prípade elektronických kolobežiek sa sériové číslo zvyčajne nachádza na bočnej alebo spodnej strane nástupnej plošiny (bod 2,3,4) alebo na mieste, kde je označené (1,5).

Kde nájdem sériové číslo svojho cyklovozíka? 6.

Ak nemáte pri sebe doklady od cyklovozíka so sériovým číslom, odporúčame pozrieť sa priamo na najnižšiu časť rámu na hliníkovej alebo oceľovej konštrukcii (bod 2,3). Na niektorých cyklovozíkoch sa výrobné číslo zvyčajne nachádza vo vnútri kabíny za sedadlom na spodnom okraji rámu (bod 1,4).

Čo mám robiť, ak nemám sériové číslo? 7.

Ak váš dvojkolesový parťák nie je označený sériovým číslom, jednoducho nám po dojednaní poistenia pošlite e-mail na bikeplan@bikeplan.sk alebo nás kontaktujte telefonicky. Vášho dvojkolesového parťáka potom v našom systéme označíme bez sériového čísla, aby vás systém nežiadal o doplnenie tejto informácie.

Ako vyhotoviť fotodokumentáciu a čo musí obsahovať? 8.

Požadujeme fotodokumentáciu a sériové číslo každého predmetu poistenia. Vytvorenie jednoduchej fotodokumentácie vám nezaaberie ani niekoľko minút. Fotodokumentáciu môžete vyhotoviť priamo počas procesu uzatvárania poistenia alebo kedykoľvek do 14 dní po uzatvorení poistenia. Predmet poistenia jednoducho odfotíte buď telefónom, alebo fotoaparátom tak, aby boli všetky fotografie farebné, ostré a presvedčivé. Fotografie graficky neupravujte. Minimálne rozlíšenie snímok musí byť aspoň 1024x768 pixelov (postačí aj najlacnejší mobilný telefón). Snímajte pri dennom svetle alebo kvalitnom vonkajšom osvetlení. Predmet musí byť čistý, bez nečistôt, dažďa alebo snehu.

Potrebujeme minimálne 3 ŽIADANÉ fotografie, aby bolo možné vidieť predmet poistenia vcelku.

1x - kolmý záber celej ľavej strany
1x - kolmý záber celej pravej strany
1x - detailný záber sériového čísla rámu

Ak si však chcete odfotiť aj rôzne detaily alebo jednotlivé komponenty (diely), ktoré si vyberiete, vôbec to nevadí... naopak, v prípade poistnej udalosti je každý odfotený detail lepší pre prípadnú likvidáciu škody.

Máte podrobný návod na vyhotovenie fotodokumentácie? 9.

Samozrejme, v sekcii “Stiahnite si” si môžete stiahnuť podrobnú príručku vo formáte .PDF o tom, ako urobiť fotodokumentáciu pre svoj bicykel, elektrobicykel, kolobežku, elektrický skúter alebo cyklovozík.

Prečo si prikúpiť zabezpečenie? 1.

Počas poistenia si môžete zakúpiť aj rôzne druhy zabezpečenia. Nami uvedené zabezpečenia sú za nižšiu cenu, než za akú ich môžete bežne kúpiť, pretože si za ich predaj neúčtujeme žiadnu províziu. Ak si ich zakúpite u nás, automaticky získate zľavu na ďalšie poistné obdobie, pretože váš dvojkolesový parťák bude lepšie zabezpečený proti krádeži. Nemusíte sa obávať, akékoľvek zabezpečenie, ktoré ponúkame za nami uvedené ceny, si môžete zakúpiť po ukončení poistného procesu dodatočne prostredníctvom výhod Premium Club BikePlan.

Za ako dlho mi bude doručené zabezpečenie? 2.

Každý z bezpečnostných produktov je dodávaný priamo výrobcom a distribútorom, nie nami. Dodacia lehota po zaplatení za BikePlan + zabezpečenie je vo všeobecnosti 3 - 30 dní v závislosti od skladových zásob našich obchodných partnerov. Štandardná dodacia lehota je však 3 - 5 dní.

Kam sa pošle tovar zabezpečenie? 3.

V prípade zakúpeného zabezpečenia bude tovar odoslaný na adresu, ktorú ste uviedli pri dojednávaní poistenia BikePlan. Ak chcete tovar zaslať na inú dodaciu adresu, kontaktujte nás.