Podpora Spoločenská zodpovednosť

Pomáhame, kde je to potrebné!

V spoločnosti BikePlan si uvedomujeme, že žijeme v spoločnosti, kde existujú skupiny ľudí a jednotlivci, ktorí potrebujú pomoc iných. Preto sa snažíme prispievať vecnými darmi aj menšími či väčšími sponzorskými sumami na rôzne charitatívne projekty alebo nadácie, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi.

Každoročne podporujeme mnohé podujatia a projekty, najmä pomoc deťom, postihnutým a chorým, ako aj príspevky na podporu vzdelávania alebo športu. BikePlan jednoducho podáva pomocnú ruku tam, kde je to potrebné. Niekedy ide o drobnosti, inokedy o významnejšiu a cielenú pomoc.

56 874,15 € Už sme pomohli:

Aj vy ste súčasťou pomoci!

Uzatvorením poistenia BikePlan nielenže chránite seba a svoje okolie, ale podporíte dobrú vec a pomôžete niekomu, kto vašu pomoc potrebuje. Z každej uzatvorenej poistnej zmluvy, pretekov alebo akcií, ktoré organizuje BikePlan, sa vyčleňujú finančné prostriedky, ktoré sa raz ročne darujú na pomoc a podporu iným.

Týmto spôsobom sa každý z klientov BikePlan alebo účastníkov podujatí BikePlan automaticky stáva darcom a podporuje šťastie a zdravie tých, ktorí to najviac potrebujú.